Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС прие анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по наказателни производства за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г.

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по наказателни производства по чл. 60м от Закона за съдебната власт; данни за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт, както и отчет на министъра на правосъдието, относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г.

Колегията напомни на административните ръководители на прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, приети по т. 90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т. 1.5 от Протокол №29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.

Колегията не приема нови мерки по смисъла на чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд