Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на Пленума на ВСС оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Кюстендил

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, взе решение да предложи на Пленума на ВСС да съкрати щатната численост на Районна прокуратура - Кюстендил, с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура – Кюстендил, считано от датата на вземане на решението.

Решението е взето в следствие на предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил за оптимизиране щатната численост на органа, във връзка с предложение за назначаване на заместник на административния ръководител - заместник- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 04.02.2021 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд