Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да определи Евгени Иванов за представител на Прокурорската колегия на ВСС в състава на Управителния съвет на НИП

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да определи Евгени Иванов за представител на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Съгласно чл. 252 от ЗСВ в състава му се включват петима представители на ВСС, от които председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор и по един от членовете на Съдийска и Прокурорска колегия. С решение на Пленума на ВСС по протокол №31/05.10.2017 г. бе определен г-н Евгени Диков.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 04.02.2021 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд