Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по искане от главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на прокурор

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като същият се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 от ЗСВ. На основание чл. 230, ал. 3 от ЗСВ, Колегията насрочва разглеждането за свое заседание на 10.02.2021 г. от 13:30 ч.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд