Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС насрочи изслушванията на кандидатите в процедурата за подбор на десет европейски делегирани прокурори от Република България

 

29 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи няколко последователни дни в периода от 10.02.2021 г. до 13.02.2021 г., включително, час и място за провеждане на изслушване на 35 кандидати, допуснати до участие в процедурата за подбор на десет европейски делегирани прокурори от Република България. Изслушванията ще се провеждат в сградата на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, ет. 3, зала 312, по азбучен ред и съгласно изискванията на чл. 12 от Правилата.

Графикът е както следва:

10.02.2021 г., 9:00 ч.:

 • Анна Алексова - прокурор в СГП;
 • Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба;
 • Божидара Ганева-Димова - прокурор в СРП;
 • Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел в СГП;
 • Бойко Калфин - прокурор в ОП – Кюстендил.

 

10.02.2021 г., 14:00 ч.:

 • Венцислав Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура;
 • Вероника Трифонова - прокурор в СРП;
 • Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София;
 • Дарина Косева - прокурор в СРП;
 • Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП.

 

11.02.2021 г., 9:00 ч.:

 • Димитър Беличев - прокурор в ОП – Пловдив;
 • Димитър Младенов - прокурор в СГП;
 • Димитър Хаджийски - прокурор в СГП;
 • Дочо Дочев - прокурор в СГП;
 • Екатерина Микова - прокурор в СРП.

 

11.02.2021 г., 13:30 ч.:

 • Ирина Арменова-Янчева - прокурор в Специализираната прокуратура;
 • Йорданка Дачева-Толева - прокурор в ОП – Бургас;
 • Катя Михайлова-Янкова - прокурор в СРП;
 • Людмила Николова - прокурор в СГП;
 • Мария Стоянова – и.ф. "административен ръководител - районен прокурор" на РП - Елин Пелин.

 

12.02.2021 г., 9:00 ч.:

 • Мария Макрелова – Чернева - прокурор в Специализираната прокуратура;
 • Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП;
 • Милко Момчев - прокурор в СГП;
 • Пламен Петков - административен ръководител-районен прокурор на РП – Сливница;
 • Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

 

12.02.2021 г., 13:30 ч.:

 • Радостина Цанева - следовател в Окръжния следствен отдел в ОП – Пловдив;
 • Светлана Шопова-Колева - прокурор в СГП;
 • Светлана Стоянова-Вайзе - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура;
 • Светомир Бабаков - съдия в РС – Асеновград;
 • Светослава Пенчева - прокурор в РП – Пловдив.

 

13.02.2021 г., 9:00 ч.:

 • Станелия Караджова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура;
 • Станислав Стойков - прокурор в СГП;
 • Стоян Лазаров - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София;
 • Тодор Куюмджиев - прокурор в СРП;
 • Христо Крачунов - съдия в СРС.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд