Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС се запозна с резултатите от работна среща с конкурсни комисии

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение протокол от проведена на 09.07.2021 г. среща на членове на Колегията с административните ръководители на окръжните съдилища, с членовете на конкурсните комисии в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжен съд, както и с членове на помощните атестационни комисии, във връзка с решение на Съдийската колегия а ВСС по протокол № 27/30.06.2021 г.

Целта на работната среща бе ускоряване работата на конкурсните комисии, както и изготвянето на атестации на кандидатите за трите конкурсни колегии – гражданска, наказателна и търговска в окръжните съдилища, като е изразена увереност, че конкурсът ще приключи през есента.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд