Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация относно движението на дисциплинарно дело № 4/2020 г. по описа на ВСС

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация относно движението на дисциплинарно дело № 4/2020 г. по описа на ВСС. Информацията е изготвена от Атанаска Дишева – член на съдийската колегия на ВСС и докладчик по делото.  Дисциплинарното производство е образувано по предложение от министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд