Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата, място и час за изслушване на одобрените 23 кандидати в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от Република България

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи два последователни дни в периода от 08 септември 2021 г. до 09 септември 2021 г. включително, по азбучен ред, в който да се проведе изслушването с допуснатите кандидати в процедурата за подбор на шест европейски делегирани прокурори, което ще се проведе в сградата на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, ет. 3, зала 312. Гласуването за кандидатите ще се проведе на 10 септември 2021 г.

Графикът за провеждане на изслушването е както следва:

На 08.09.2021 г. (сряда) в 9:30 ч.:

 • Анита Джамалова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник;
 • Анна Алексова – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд;
 • Бисера Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София;
 • Бойко Атанасов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Виктор Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

На 08.09.2021 г. (сряда) в 14:00 ч.:

 • Велислава Ангелова – съдия в Специализиран наказателен съд;
 • Галина Господинова-Стефанова – съдия в Районен съд – София;
 • Димитър Халачев – следовател с Следствен отдел в Специализирана прокуратура;
 • Елена Попова – съдия в Специализиран наказателен съд;
 • Здравена Янева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.
 • Ивайло Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

На 09.09.2021 г. (четвъртък) в 9:30 ч.:

 • Ирина Арменова-Янчева – прокурор в Специализирана прокуратура;
 • Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд;
 • Мария Тодорова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • Милко Момчев – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Николай Русинов – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Пламен Петков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница.

На 09.09.2021 г. (четвъртък) в 14:00 ч.:

 • Радостин Петров – съдия в Окръжен съд – Варна;
 • Светослав Маринчев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас;
 • Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Стоян Лазаров – заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София;
 • Яна Николова – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд