Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание, както следва:

- Денимир Гюзлиев - Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;

- Георги Пашкунов - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – София;

- Николета Никифорова - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – София;

- Владимир Христов - Следствен отдел в Специализирана прокуратура;

- Явор Владимиров - Следствен отдел в Специализирана прокуратура;

- Вера Симеонова - Следствен отдел в Специализирана прокуратура;

- Калин Владимиров - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна;

- Татяна Димитрова - Следствен отдел в Специализирана прокуратура;

- Емилия Янева-Стоянова - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково;

- Нели Николова - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч;

- Александра Велинова - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора;

- Светлина Малинова - Следствен отдел в Специализирана прокуратура;

- Маргарита Колева - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич;

- Радостина Алексиева - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен;

- Емануела Бояджиева - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол;

- Енчо Биринджиев - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд