Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители за районните прокуратури в градовете Кърджали и Смолян

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 06.10.2021 г. за дата за провеждане на събеседване за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали с допуснатите кандидати Петя Чотрова - заместник на административния ръководител - заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали и Стоян Моневски - прокурор в Софийска районна прокуратура. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 22/16.06.2021 г. (обн. ДВ, бр. 51/18.06.2021 г.).

Събеседването за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян ще се проведе на 13.10.2021 г. с допуснат кандидат Татяна Найденова - прокурор в Районна прокуратура – Смолян, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/09.06.2021 г. (обн. ДВ, бр. 51/18.06.2021 г.).

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд