Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури, завършили успешно обучението си в НИП

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи на длъжност „младши прокурор“, считано от 30.08.2021 г. следните кандидати, завършили успешно обучението си в НИП, както следва:

- Александра Петкова – в Софийска районна прокуратура;

- Даниела Христова – в Районна прокуратура – Благоевград;

- Василена Гръбчева – в Софийска районна прокуратура;

- Николай Илиев – в Районна прокуратура – Бургас;

- Иван Димитров - в Софийска районна прокуратура;

- Станислав Георгиев - в Софийска районна прокуратура;

- Евгени Тодоров - в Софийска районна прокуратура;

- Стефка Драганова- в Районна прокуратура - Шумен;

- Янислав Димов - в Районна прокуратура - Ямбол;

- Божидар Кирилов - в Софийска районна прокуратура;

- Кънчо Димитров - в Софийска районна прокуратура;

- Вероника Стефанова-Чолакова - в Софийска районна прокуратура;

- Диана Илевска - в Районна прокуратура - Пазарджик;

- Иванка Попова - в Районна прокуратура - Стара Загора;

- Радослав Ценков - в Районна прокуратура - Перник;

- Христиана Керанова - в Районна прокуратура - Сливница;

- Борислава Бориславова - в Районна прокуратура - Враца;

- Биляна Желева - в Районна прокуратура - Сливен;

- Марина Иванова - в Районна прокуратура - Стара Загора;

- Любомира Цветанова - в Районна прокуратура - Благоевград;

- Панайота Рандева - в Районна прокуратура – Ямбол;

- Рени Тотева - в Районна прокуратура - Хасково;

- Александра Атанасова - в Районна прокуратура - Варна;

- Екатерина Стратиева - в Районна прокуратура - Кърджали ;

- Робертино Тодоров - в Районна прокуратура - Плевен;

- Ангел Василев -в Районна прокуратура - Търговище;

- Мая Александрова - в Районна прокуратура - Велико Търново;

- Станислав Николов - в Районна прокуратура - Русе;

- Пламена Петкова - в Районна прокуратура - Велико Търново;

- Марина Христова - в Районна прокуратура - Монтана;

- Константин Богданов - в Районна прокуратура - Видин;

- Константина Константинова - в Районна прокуратура - Хасково;

- Иво Богоев - в Районна прокуратура - Разград;

- Христо Марков - в Районна прокуратура - Шумен;

- Лиляна Станчева - в Районна прокуратура - Добрич;

- Явор Парнаров - в Районна прокуратура - Силистра;

- Вероника Николова - в Районна прокуратура - Бургас;

- Даниела Маркова - в Районна прокуратура - Сливен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд