Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Илия Илиев – следовател в Национална следствена служба, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на мястото на Петя Попова – следовател в Национална следствена служба и определи чрез жребий на негово място Петко Петков - следовател в Национална следствена служба, за резервен член на конкурсната комисия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд