Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение относно уреждането на трудовите правоотношения с прокурорите, сключили договор с Европейската прокуратура

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет указва на административните ръководители на съответните прокуратури, че правоотношенията на националните прокурори, изпълняващи функциите на европейски делегирани прокурори, следва да бъдат изменени с акт за изменение на съответната длъжност, като в частта относно изплащането на възнаграждението им, съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет за определяне на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, се посочи че същото се преустановява до прекратяване на трудовите им правоотношения с Европейската прокуратура или постигане на съгласие по чл. 22 от Решение на Колегията на Европейската прокуратура от 29.09.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд