Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
231 кандидати се явиха на писмения изпит за първоначално назначаване на 31 длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища

31 юли 2021 година

Днес, в две от аудиториите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/13.04.2021 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища. Десет длъжности са обявени за София-град, по три за Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас; по две за Варна и Русе, и по една длъжност за София-област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен.

В 09,00 часа, в зала  272, в присъствието на членове на конкурсната комисия и на кандидати от зала 292, се изтеглиха: казус по административно право и тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека. От допуснатите до участие в конкурса 302-ма кандидати на писмения изпит се явиха 231.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит, бяха спазени действащите противоепидемични мерки, при съблюдаване заповедите на министъра на правосъдието относно използването на лични предпазни средства, и Заповед № ВСС-11425/23.07.2021 г. на главния секретар на ВСС, с която се забранява достъп до изпитните зали на кандидати с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и др.), както и на лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4.50 на теста ще бъдат допуснати до устен изпит.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд