Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС предостави на 152 съдилища обсъдените на Пленума на ВСС материали, във връзка с работата на ЕИСС

2 август 2021 година

Административните ръководители на 152 съдилища в страната, работещи с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), получиха пълната информация, във връзка с проведената дискусия в последното заседание на Пленума на ВСС по становището на съдии на Върховния касационен съд за работата с въведената при тях от 01.06.2021 г. система. Материалите са предоставени с оглед публичността на заседанията на Пленума и колегиите на Съвета, с цел съдилищата да бъдат уведомени за проблемите при работата с ЕИСС на съдиите от ВКС, както и с отговора от страна на разработчика на системата по всеки от тях.

Полученият на 28.07.2021 г. във ВСС коментар на „Информационно обслужване“ АД по становището на съдии от ВКС (част от материалите по темата в проведеното заседание на Пленума на ВСС), е предоставен на министъра на правосъдието.

Във връзка с взетото на Пленума решение за извършване на независима експертиза и проверка на работата на ЕИСС във ВКС, от екипа по проекта е отправено и предложение да се сравни работата на системата във Върховния съд с още три съдилища от различни инстанции – по един апелативен, окръжен и районен съд. Идеята е да се получи обективна информация за годността на ЕИСС да обслужва органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд