Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдии от Апелативен район – Варна номинираха Деян Денев за изборен член на Висшия съдебен съвет

9 август 2021 година

Съдии от Апелативния район на Варна предложиха кандидатурата на Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, за изборен член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Той притежава дългогодишен и богат професионален опит в сферата на правораздаването, като се е утвърдил като специалист по наказателно право.

В предложението се акцентира на неговата изключителна професионална подготовка, на показаните качества като безпристрастност, безкористност, независимост, лоялност и коректност. Посочва се приносът му за утвърждаване на авторитета на правораздавателната система и за отстояване на независимостта на съдията. Посредством изявените си лидерски качества, той е организирал, координирал и ръководил екипи, базирани на откритост и толерантност.

За своите нравствени качества, съдия Денев е високо ценен не само от  колегите, в съдебните структури, в които е работил, а и в други съдебни райони на страната, обръщат внимание вносителите на предложението. Според тях, той „се е отличил като достоен български магистрат, притежаващ необходимите лични, професионални и нравствени качества за издигането му за кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет“.

Кандидатурата е номинирана на основание чл. 29в, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт в рамките на процедурата за избор на двама членове на осмия състав на Висшия съдебен съвет. Общото събрание на съдиите е свикано с решение от 05.07.2021 г. на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд, на основание чл. 29а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 16, ал. 4 от ЗСВ и чл. 3 ал. 1, ал. 6 и ал. 7 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. То ще се проведе в две последователни съботи - на 9 и 16 октомври 2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд