Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с предложения за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на няколко прокурори

24 ноември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да укаже на вносителя на трите предложения, за образуване на дисциплинарното производство срещу Димитър Петров – прокурор в Специализираната прокуратура, и Мария Николова и Нели Славова – прокурори в Софийска районна прокуратура, командировани в Специализираната прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да отстрани нередовността на така направените предложения, като приложи всички доказателства, относими към твърдените факти, с които разполага.

След разглеждане на направените предложения от министъра на правосъдието, Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС, констатира, че те са направени от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т.4 ЗСВ, в тях се съдържа изложение на фактическите обстоятелства с правна квалификация на изброените нарушения, но в предложенията не са приложени доказателства, относими към твърдените факти съгласно изискването на чл. 312, ал. 5 ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд