Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по въпроси за допълнителните трудови възнаграждения на прокурори, следователи и съдебни служители

24 ноември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие да се изплати допълнително трудово възнаграждение на прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и на съдебните служители в тези органи, в размер на 2,7 основни месечни възнаграждения. Колегията прие да се изплати и допълнително трудово възнаграждение на прокурори, следователи и съдебни служители в страната, за които размерът на допълнителното трудово възнаграждение не е определен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 40 от 23.11.2021 год.

Колегията изпраща решенията на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, по компетентност. В тази връзка, Комисията ще внесе предложение в насроченото на 25.11.2021 г. заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд