Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие доклад от членове на ВСС за участие в Извънредното общо събрание на ЕМСС в Литва

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Драгомир Кояджиков и Стефан Петров относно участие в Извънредното общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в периода 28-29 октомври 2021 г., в гр. Вилнюс, Литва. Те бяха командировани за участие във форума с решение на ПВСС по протокол № 18/07.10.2021 г.

В доклада е представена подробна информация за разгледаните теми. В първия ден е обсъдено изпълнението на Стратегията на ЕМСС 2022-2025 г. и предложението на Изпълнителния борд за отстраняването на Националния съвет на съдебната власт (НССВ) на Полша, както и позиция на българските участници, съгласно упълномощаването им от Пленума. В рамките на втория ден е приет Сборникът на ЕМСС за съдебните съвети, който обобщава изявленията, декларациите и докладите, които ЕМСС е приела за съветите на съдебната власт от създаването си през 2004 г., като са добавени нови стандарти и препоръки. В края на средата са представени следващото проучване сред съдиите, което ще съдържа нови въпроси относно независимостта на съдебната власт, и планът за проучването през следващия период.

Докладът се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност/Доклади, анализи и решения/Доклади от международни срещи“ и в раздел „Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/Извънредно общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети – 2021 г.“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд