Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет инициира създаване на цялостна ИТ стратегия за цифрова трансформация на дейността на органите на съдената власт

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи с „Лийд Вижън“ ЕООД договор за изпълнение на услуга с предмет: „Изготвяне на проект „Създаване на цялостна ИТ стратегия за цифрова трансформация на дейността на органите на съдената власт“ на стойност 23 900 лв. без ДДС. Целта на Стратегията е осигуряване на информационна и киберсигурност на системите в съдебната власт при предоставяне на възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната власт изцяло онлайн в електронна форма.

В резултат на Стратегията ще се постигне намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се съкратят сроковете за предоставяне на административни услуги и се повиши тяхното качество и обем. Ще се подпомогне разрешаването на проблема с натовареността на магистратите и съдебните служители; ще се установят практики за по-лесен, по-бърз достъп и по-висока прозрачност в правораздавателния процес, при спазване на всички задължителни мерки за сигурност на информацията, конфиденциалност на данните и най-вече справедливост.

Стратегията ще бъде изготвена в срок от 60 календарни дни, считано от датата на предаване на изходните данни и необходимата информация от ВСС, като стойността на договора е 28 680 лв. с ДДС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд