Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение одитен доклад „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписвания регистри“ за периода 2017 г. - 2019 г.

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателен одитен доклад за извършен одит „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписвания регистри“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. Докладът е предоставен от председателя на Сметната палата, на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за Сметната палата.

При одита е оценена ефективността на ръководството и на управление на дейността на Агенцията по вписванията; ефективността на дейностите по създаване, водене и съхраняване на имотния регистър, на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; ефективността на организацията за прехвърляне на централния регистър за особените залози от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд