Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС увеличи максималните размери на разходите за нощувка при командироване в страната

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи нови максимални размери на разходите за нощувка при командироване в страната на съдии, прокурори,  следователи и служители от органите на съдебната власт. Считано от датата на вземане на решението, те се увеличават до 150 лв. за гр. София и населените места с национално значение; до 106 лв. в областните градове и до 94 лв. във всички останали населени места. Утвърден е и нов максимален размер от 200 лв. на разходите за квартирни пари за една нощувка при командировка в страната на лицата по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната.

С решенията се актуализират максималните размери на разходите за нощувка определени от ВСС съответно през 2009 г. и 2010 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд