Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свой представител в работна група към Министерство на правосъдието, във връзка с несъстоятелността и транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Стефан Гроздев за участие в междуведомствена работна група със задача въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаване на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/113.

Работната група ще изготви проекти за изменение и допълнение на нормативните актове, свързани със несъстоятелността и транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд