Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение справка от съдилищата във връзка с разпространението на COVID-19 към 29.11.2021 г.

30 ноември 2021 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение справка от съдилищата във връзка с разпространението на COVID-19 към 29.11.2021 г.

Според предоставените във ВСС данни, носители на вируса са 25 магистрати и 76 съдебни служители, като 4 съдии и 24 служители са карантинирани.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд