Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще разгледа на извънредно заседание предложение за преназначаване на Лозан Панов на длъжност „съдия“ във ВАС

8 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение с необходимото мнозинство от 8 гласа по предложението на Комисията за атестирането и конкурсите за преназначаване на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.

Предложението ще бъде разгледано на извънредно заседание на Съдийската колегия, насрочено за утре – 09.02.2022 г., от 11 ч.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд