Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Лозан Панов на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

9 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 11.02.2022 г.

Решението е, във връзка с подадено на 03.02.2022 г. заявление от Лозан Панов за преназначаването му във ВАС, предвид изтичането на неговия мандат като председател на ВКС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд