Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместници на административния ръководител на СГП, определи щатна длъжност за зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура–Бургас и преназначи зам-административен ръководител на СпП на длъжност „прокурор“

9 февруари 2022 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ двама заместници на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. На постовете са назначени Десислава Петрова – прокурор в Софийска градска прокуратура и Божидара Ганева-Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Във връзка с искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Прокурорската колегия определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Бургас, чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Данаил Шостак от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от 01.03.2022 г., като от същата дата го преназначи на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен.

Поради подадена оставка, Прокурорската колегия освободи Румен Арабаджиков от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от 14.02.2022 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд