Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Валентин Вълчев – следовател в НСлС, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

9 февруари 2022 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Валентин Вълчев – следовател в Националната следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Следовател Вълчев е поощрен с личен почетен знак по предложение от Борислав Сарафов – директор на НСлС, а с парична награда по предложение от членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Стефан Петров и Евгени Иванов.

Валентин Вълчев има над 32 години общ юридически стаж. Професионалната му кариера започва като следовател в МВР, в периода от  1986 г. до 1995 г. В НСлС работи от 14.07.2004 г. Два пъти – през 2014 г. и през 2016 г., е поощряван със „Служебна благодарност и грамота“ от главния прокурор на Република България. В предложението е посочено, че следовател Вълчев притежава отлична теоретична подготовка и професионален опит, провежда задълбочено и ефективно разследванията по досъдебните производства и, изпълнението на молби за правна помощ, отлично координира взаимодействието с останалите органи на съдебната власт, оперативните служби, ведомства и учреждения.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - навършване на 65-годишна възраст, Валентин Вълчев от заеманата длъжност „следовател“ в НСлС, считано от 14.02.2022 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд