Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложено дисциплинарно наказание на прокурор от Районна прокуратура – В. Търново и образува дисциплинарно производство срещу прокурор от Районна прокуратура - Благоевград

9 февруари 2022 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със Заповед № 984/02.12.2021 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“, на Валентина Годжова – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново. Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора. За сведение е приета Заповед № РД-04-152/20.12.2021 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Христо Джонджоров – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, Териториално отделение - Тополовград.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, като избра чрез жребий дисциплинарен състав: Стефан Петров – председател и докладчик, Георги Кузманов и Йордан Стоев.

Дисциплинарното проезводство е образувано по предложение от Борислав Ковачки – административен ръководител на Районна прокуратура - Благоевград

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд