Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще представи „Анализ за дейността на Специализираната прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура за периода от 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г.“

15 февруари 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 16 февруари 2022 г. (сряда) от 10.00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще представи пред журналисти „Анализ за дейността на Специализираната прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура за периода от 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г.“. В срещата ще участват г-жа Калина Чапкънова – член на ВСС и говорител на Прокурорската колегия, както и представители на Работната група, изготвила документа.

Анализът е приет от Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 5/09.02.2022 г., като в изпълнение на посоченото решение ще бъде публично представен пред журналисти, както и ще бъде предоставен на Народното събрание на Република България, Президента на Република България, Министерския съвет, Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, на Вера Йоурова – европейски комисар по въпросите на ценностите и прозрачността, на Дидие Рейндърс – европейски комисар по въпросите на правосъдието и вътрешен ред.

Критериите и структурата за изготвянето на Анализа, както и състава на Работната група са определени от Прокурорската колегия с решение по протокол № 18/19.05.2021 г. С дейността  са ангажирани членовете на ВСС – Калина Чапкънова - ръководител на Работната група, Евгени Иванов и Стефан Петров; прокурорите от ВКП - Паулина Недялкова, Снежана Торбова, Величка Смилянова, Зорница Таскова, Ваня Илиева, Томи Наков, административният ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова и заместник-административните ръководител на Апелативната специализирана прокуратура Калин Стоилов, Даниела Димитрова и Мария Дойчева.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд