Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на 9 административни съдилища

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 9 органи на съдебната власт. Поради изтичащ мандат, предстои избор на председатели в Административен съд – София-град, както и на административните съдилища във Враца, Ловеч, Русе, Шумен, Видин, Силистра, Сливен и Търговище.

Предложения за назначаване на административни ръководители в съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Документите се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на ВСС – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд