Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбите на двама районни съдии за възобновяване на административното производство за тяхното назначение

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата от Боряна Иванова-Гащарова – съдия в Районен съд – Ихтиман, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Костинброд. Без уважение е оставена и молбата на Александър Трионджиев – съдия в Районен съд – Разлог, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман. Двамата искат възобновяване на административното производство, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/27.07.2021 г., с което са назначени на съответните длъжности. Колегията взе предвид становище на КАК – СК, според което няма основания за възобновяване на административното производство, тъй като към посочената дата е било известно както на магистратите, така и на Комисията и на Колегията, овакантяването на длъжността „съдия“ в Районен съд – Костинброд, и това не се явява новооткрито обстоятелство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд