Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Любка Петрова – съдия във ВАС, за участие в учредителното събрание на Консултативния комитет на Единния патентен съд

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд, за участие в учредителното събрание за конституирането на Консултативния комитет на Единния патентен съд, което ще се проведе на 24 февруари 2022 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Съдия Петрова е номинирана с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г. за представител на Република България в Консултативния комитет на Единния патентен съд на Европейския съюз. Тя е получила информация от Секретариата на ЕПС за събитието, което ще се проведе присъствено в Европейския конгресен център на Люксембург.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд