Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Председателят на ВКС Галина Захарова председателства за първи път Съдийската колегия на ВСС

15 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първо заседание под ръководството на Галина Захарова - председател на Върховния касационен съд. Тя бе избрана за административен ръководител – председател на ВКС от Пленума на ВСС на 14 януари 2022 г.

 „Надявам се, че ще работим ползотворно и експедитивно“, обърна се към членовете на Съдийската колегия на ВСС г-жа Захарова. Тя бе посрещната за днешното заседание на Съдийската колегия с букет цветя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колегията не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Козлодуй. Кандидатът Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй получи 2 гласа „за“, а другият кандидат Жаклин Димитрова-Алексиева – и. ф. административен ръководител – председател не получи подкрепа от членовете на ВСС.

С решение на Колегията е отложен за 1 март 2022 г. изборът на административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански. Причината е, че протоколът на Общото събрание на съдиите от съда, е получен във Висшия съдебен съвет на 14.02.2022 г., като не е спазен посоченият в чл. 50, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт срок. Кандидати за поста са Рая Манолева – съдия в Районен съд – Сандански, и Стойка Янева – и. ф. административен ръководител – председател на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд