Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра за административен ръководител на Районна прокуратура – Ботевград Мая Големанова, която до мемента бе заместник районен прокурор и и. ф. административен ръководител

16 февруари 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ избра за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ботевград Мая Големанова – досегашен заместник-районен прокурор и и. ф. административен ръководител на  прокуратурата. Другите кандидати получиха, съответно Марина Кочева – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, нито един глас „За“ и 10 гласа „Против“, и Силвия Евстатиева – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград - 2 гласа „За“ и 8 гласа „Против“.

Мая Големанова има над 14 години юридически стаж. Била е младши прокурор в Районна прокуратура - Шумен в периода от 25.06.2013 г. до 26.06.2015 г., след което е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велики Преслав. През 2017 г. е преместена на същата длъжност в Районна прокуратура – Монтана, а от 01.07.2020 г. е назначена на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ботевград. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 39/17.11.2021 г. е определена за и. ф. административен ръководител.Пред

Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът заяви, че е наясно с трудностите, пред които се изправя, както и че има амбицията да положи максимални усилия за запазване на създадената благоприятна работна обстановка, за продължаване и усъвършенстване на добрите управленски практики в институцията, за запазване и надграждане на постигнатите високи резултати в работата. Прокурор Големанова представи цели за развитие на Районна прокуратура – Ботевград в няколко насоки – срочно и качествено решаване на постъпилите преписки и досъдебни производства, както и приключване на разследването по наблюдаваните производства; намаляване броя на върнатите от съда дела; взаимодействие  с ръководството и органите на съответните районни полицейски управления. В работата по административния надзор за законност ще продължи взаимодействието на прокуратурата с местните органи на власт и самоуправление. Сред приоритетите е максимално използване на общия надзор за законност като при наличие на необходимост и предпоставки за това прокурорите се самосезират.

Въпроси към прокурор Големанова зададоха членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Евгени Иванов и Йордан Стоев, във връзка с предстоящото окрупняване на районните прокуратури в съдебния район на Окръжна прокуратура – София, съществуващите проблеми при изготвянето на експертизи и възможните мерки за преодоляването им, продължителността на досъдебната фаза и възможностите за подобряване на този показател.

Кандидатурата на Мая Големанова бе подкрепена от главния прокурор на Република България Иван Гешев и от г-жа Гергана Мутафова, които се аргументираха с нейния административен опит, представената концепция за развитие на районната прокуратура, и изчерпателните отговорите в хода на нейното изслушване. Отчетени бяха нейната визия за развитие на органа, както и предложените конкретни мерки за подобряване на негавата дейност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд