Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Общи събрания и кандидати за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.

 

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ДЕКЛАРАЦИЯ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (обр., утвърден със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г. на министъра на правосъдието)

СЪОБЩЕНИЕ до медиите, във връзка с акредитацията за отразяване на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на ВСС

 

Общо събрание и кандидати на СЪДИИТЕ за  избор на членове на Висшия съдебен съвет

Общо събрание и кандидати на ПРОКУРОРИТЕ за  избор на членове на Висшия съдебен съвет

Общо събрание и кандидати на СЛЕДОВАТЕЛИТЕ за  избор на член на Висшия съдебен съвет

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към Правилата

1- Декларация за избор на начин на гласуване чл.6,ал.2

2 - Декларация за получаване на талон за електронно дистанционно гласуване чл. 10

3 - Декларация за изгубен или унищожен талон чл. 11, ал. 4

4-1 - Протокол за потребителско име и парола - адм.р-ли

4-2 - Протокол за предадени талони за електронно дистнационно гласуване чл. 10

5 - Протокол за нераздадени и върнати талони за електронно дистанционно гласуване

6 - Формуляр за акредитация чл. 30, ал. 3, т. 2

7 - Формуляр за акредитация -журналисти на свободна практика чл. 30, ал. 4, т. 1

8 - Формуляр акредитация - англ.език чл. 30, ал. 5, т. 2

9 - Декларация за обработване на лични данни чл. 30, ал. 3, т. 3

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд