Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати участието на съдии в конкурсни процедури

19 април 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прекрати, на основание  чл. 35, ал. 7 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г., във връзка с постъпили откази от участие в конкурсната процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателно отделение, конкурса отношение на Мирослава Ангелова Йорданова-Великова и на Мирослав Петров - съдии в Софийския районен съд, както и на Величка Иванова-Влашева – съдия във Военен съд - Пловдив.

Съдия Йорданова-Великова е кандидатствала за повишаване в длъжност в Апелативния специализиран наказателен съд, съдия Петров в Апелативен съд – София, а съдия Иванова – Влашева във Военно-апелативен съд - София. Конкурсът е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/22.06.2021 г.

Съдийската колегия остави без уважение искането на съдия Йорданова-Великова за прекратяване на откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по протокол № 22/28.06.2021 г. процедура по извънредно атестиране.

Колегията прекрати и конкурсната процедура по отношение на Антонио Тодоров – кандидат в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегиа н ВСС по протокол № 2/25.01.2022 г. (обн. в ДВ, бр. 9/01.02.2022 г.) поради постъпил отказ от участие.

Решенията на Колегията подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд