Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд - Кюстендил

19 април 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство по направеното от Инспектората към ВСС предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Колегията изпрати Акт за резултати от извършена проверка в Окръжен съд – Кюстендил, възложена със заповед на главния инспектор на ИВСС, на председателя на Окръжен съд – Кюстендил, на председателя на Апелативен съд – София, и на председателя на Върховния касационен съд, по компетентност. С решението се приема, че всички изказвания на членовете на ВСС по т. 8 по протокол № 12/22.03.2022 г., се считат като мотиви и по него.

Обсъжданията и решението по предложението на ИВСС, са приети при самоотвод на Олга Керелска – член на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд