Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълнително определи членове на изпитните комисии за младши съдии

19 април 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий допълнително членове на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, поради направени отводи.

Светлана Станева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, е излъчена като резервен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес,  на мястото на Александър Стойчев – съдия в Окръжен съд – Пловдив.

Евелина Папазян-Ангелова – съдия в Софийски градски съд, е избрана за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Емил Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд