Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за подбор на кандидат за европейски делегиран прокурор от Република България

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за подбор на кандидат за европейски делегиран прокурор от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/16.02.2022 г. В 30 - дневния срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет, а именно от 16.02.2022 г. до 18.03.2022 г., включително, заявления за участие в процедурата не са постъпили.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд