Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допусна до участие в избора на член на ВСС от квотата на следователите – Наталия Стаменова – следовател в Национална следствена служба

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна Наталия Стаменова – следовател в Национална следствена служба, на основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Нейната кандидатура е предложена от следователи от Националната следствена служба и от следствените отдели при окръжните прокуратури в Благоевград и Бургас.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд