Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност няколко магистрати

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Румяна Гачева от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура - Смолян, както и от длъжността „следовател“ в същия орган, считано от 07.05.2022 г., както и Ана Добрева от заеманата длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен, считано от 05.05.2022 г.

Освободен на същото основание е и Пламен Петков от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор" на Районна прокуратура - Сливница, като Колегията го преназначи на длъжност „прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 01.06.2022 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд