Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС командирова Светослав Стойнов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна за национален експерт в Европейската служба за борба с измамите

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Светослав Стойнов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 01 май 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Светослав Стойнов е одобрен за участие в процедурата на ЕК за вакантна позиция OLAF-В-4 с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/13.10.2021 г .

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд