Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Райна Петрова - прокурор в Районна прокуратура - Монтана, като прие комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, прокурора придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Повишени в ранг „прокурор в АП“ са Бригита Байрякова и Евгений Милев - прокурори в Районна прокуратура – Пловдив, а Биляна Гълъбова - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд