Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по молба от инспектор на ИВСС за възстановяване на длъжност прокурор във ВАП

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови на основание чл. 50, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗСВ, Генади Георгиев на заеманата преди избора длъжност „прокурор" във Върховна административна прокуратура, считано от датата на освобождаване от длъжността като инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет с акт на Народното събрание.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд