Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив е първото предложение за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите

27 април 2022 година

В раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“ е публикувано предложение от прокурори от съдебния район на Апелативна прокуратура – Пловдив, с което предлагат Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, за изборен член на ВСС.

Добринка Калчева има над 24 години юридически стаж изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Започва професионалната си кариера през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба - Пловдив. В периода от 2006 г. до 2014 г. е прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. От 2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, където работи и към настоящия момент.

Вносителите на предложението посочват, че опитът на Добринка Калчева като следовател и прокурор има принос за успешното ѝ справяне с функциите по ръководството и надзор върху досъдебните производства и поддържане на коректни отношения с разследващите органи. Отбелязват, че тя „познава добре работата на прокуратурата не само в наказателноправен, но и в административноправен и гражданскоправен аспект, поради участието ѝ в административносъдебния и гражданскосъдебния надзор в Апелативна прокуратура – Пловдив“. Според магистратите, прокурор Калчева се ползва с безупречна репутация, в работата си е принципна, честна и умее да отстоява мнението си, поради което изразяват увереност, че ще изпълнява съвестно задълженията си като член на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд