Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши 12 прокурори в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

27 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура - Иванка Трифонова, Искра Колева, Албена Вутова, Снежана Стефанова – Торбова и Любка Кръстева– прокурори в Апелативна прокуратура – София; Зорница Таскова, Илиян Рангелов и Клементина Паличева – прокурори в Софийска градска прокуратура; Пламен Марков, Бисер Кирилов и Тихомир Стоев – прокурори в Апелативна специализирана прокуратура, както и Генка Брезашка-Вучкова – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради попълване на местата се прекратява гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Конкурсът за повишаване и заемане на 12 свободни длъжности „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, е обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/15.07.2020 г. (ДВ, бр. 66/24.07.2020 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд