Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши в ранг няколко прокурори

27 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Надя Митева - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на Диана Петрова - Йорданова - прокурор в Районна прокуратура – Русе и на Даниел Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Добрич, с комплексна оценка „Много добра”, като тримата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестирана Ирина Илиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Добра".

Колегията повиши в ранг „прокурор в АП“ Иван Иванов – прокурор в Софийска районна прокуратура, а Мирослав Овчаров - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново и Галина Антова - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник са повишени в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд