Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на Районна прокуратура – Търговище

27 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и една щ. бр. за длъжността „системен администратор“ в Районна прокуратура – Търговище, като увеличението на щатната численост на съдебните служители ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2022 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд