Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молба на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура

27 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Любка Кабзималска – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

Колегията посочи, че не са налице необходимите предпоставки за уважаване молбата от една страна, със ЗИД на ЗСВ (обн. в ДВ бр. 32 от 26.04.2022г.), тъй като към момента на произнасяне е отпаднало основанието за възстановяването ѝ на длъжност с една степен по-висока на заеманата от нея преди избора, а в конкретния случай същата е заемала длъжност в Софийска районна прокуратура, а искането в молбата е за възстановяване в Софийска градска прокуратура. От друга страна, въпреки изтичането на мандата на Любка Кабзималска като инспектор, тя продължава да изпълнява тази длъжност, тъй като липсват данни да е инициирала производство по прекратяване на функциите ѝ, а именно - подадена оставка пред Народното събрание.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд